ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.

בכל סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות החוק ותקנותיו יחול החוק.

2. בידי הלקוחה (ולא הנמענת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:-

2.1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:  

2.2. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש.

2.3. החזרת מוצר תתבצע תוך 14 יום מיום קבלת המוצר תתבצע על חשבון הקונה.

2.4. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי עמלת סליקה בגובה 9.90 ש”ח בעסקת אשראי (לא תיגבה עמלת ביטול בעסקאות ששולמו באמצעות פייפאל) ובניכוי דמי משלוח בגובה 15 ש”ח.

ביטול העסקה לפני שליחת המוצר ללקוחה, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח אך בניכוי עמלת סליקה בגובה 9.95 ש”ח בעסקת אשראי (לא תיגבה עמלת ביטול בעסקאות ששולמו באמצעות פייפאל). יש להדגיש, כי זיכוי כספי יינתן עפ”י האמור בחוק.- 

במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוחה, יינתן זיכוי כספי בניכוי 5% (ולא יותר מ100 ש״ח) ובניכוי דמי המשלוח שנגבו מהלקוח- הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם החשבונית והתווית עליו כפי שהתקבל. זיכוי הלקוח בהחזר כספי יבוצע ע”י זיכוי אמצעי התשלום בו שילם הלקוח עבור ההזמנה אותה ביטל.  במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה הלקוחה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי), והלקוחה תישא בדמי משלוח נוספים בחזרה לכתובתה. כן יובהר, כי ״מיס תומי״ תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, חשוב להדגיש, כי ניתן להחזיר את הפריט- שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית – תוך 14 יום מקבלתו. במידה ועברו 14 יום מקבלת הפריט, והלקוחה מעוניינת להחזיר, ההחזרה תהיה לשיקול דעתה הבלעדי של חברת ״מיס תומי״ ו/או ״תומי קוסמטיקס״ והלקוחה תהא זכאית לשובר זיכוי לרכישה באתר בלבד. 

3. כל זיכוי יועבר לחשבון הPaypal בו בוצעה ההזמנה בלבד ובכפוף למדיניות PayPal בעניין. אם ההזמנה נעשתה באמצעות כרטיס אשראי, הזיכוי יעשה דרך חברת ויזה כאל וכפוף למדיניות ויזה כאל.

4. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

בנוסף, לא ניתן להחליף מוצר בגין מתנות שנתקבלו במסגרת מבצע מסוים.

5. מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה , ניתנים להחזרה תוך 7 ימים מיום קבלתם.שימי לב- מוצרים אשר נקנו במבצע לא יינתן עבורם החזר כספי אלא החלפה בפריט אחר, או זיכוי לרכישה, ללא תוקף באתר.

6. אופן החזרת המוצרים – המזמינה תשלח את המוצר חזרה על חשבונה לת.ד 951 אשדוד.

7. אופן החלפת מוצרים- במידה והלקוחה מעוניינת להחליף למוצר אחר או למידה אחרת, הלקוחה תשלח חזרה את המוצר על חשבונה לת.ד 951 אשדוד, ותישא בדמי משלוח נוספים בחזרה לכתובתה באמצעות חנויות נוחות / שליח עד הבית.